تفاوت سمینار و پروپوزال

سمینار و پروپوزال، دو نوع متن تحقیقی در دانشگاه هستند که ساختار و هدف کاملا متفاوتی دارند. تفاوت سمینار و پروپوزال با نگاه کلی به یک نمونه سمینار و نمونه پروپوزال، به خوبی مشخص می شود. برای مثال، بخش نتیجه گیری در سمینار بسیار مورد توجه است، اما در پروپوزال، معمولا به طور مستقیم اهمیت ندارد. در این مقاله ما ابتدا به معرفی سمینار و پروپوزال پرداخته ایم سپس ساختارهای کلی آن ها را معرفی کرده ایم و در نهایت به معرفی و بررسی تفاوت های سمینار و پروپوزال پرداخته ایم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. همچنین چنانچه برای انجام سیمنار و یا انجام پروپوزال به راهنمایی بیشتری نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

تفاوت سمینار و پروپوزال
تفاوت سمینار و پروپوزال در چیست؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 11 دقیقه

سمینار چیست؟

سمینار، در اصل تمرینی برای ارزیابی مهارت اندیشیدن و تفکر علمی به شمار می رود. هنگام انجام سمینار ارشد، باید به اصول تحقیق علمی و مدل های علمی توجه داشته باشیم. همچنین رعایت قواعد دستور زبان، زبان آکادمیک و نحوه رفرنس دهی منابع، از اهمیت بالایی برخوردار است.

دانشجویان در طول دوره تحصیل با نظریات، مفاهیم و پدیده های گوناگونان آشنا می شوند. آن ها همچنین مهارت های علمی و تحقیقی فراوانی خواهند آموخت. درس سمینار کارشناسی ارشد ، برای محک زدن همین مهارت ها توسط دانشگاه در نظر گرفته شده است. مقاله سمینار، باید به خوبی بتواند مهارت های تحقیقی دانشجو و آموزه های علمی او را به رخ بکشد. دانشجو باید نشان دهد که می تواند روش های تحقیق، ایده های علمی و پرسش های تحقیقاتی را مطرح کند.

ساختار سمینار

 1. صفحه عنوان
 2. چکیده
 3. مقدمه
 4. پیشینه پژوهش
 5. روش تحقیق
 6. تحلیل داده ها
 7. یافته ها
 8. نتیجه گیری
 9. منابع
ساختار سمینار
ساختار سمینار چیست؟

پروپوزال چیست؟

پروپوزال، یک متن آکادمیک با ساختاربندی بسیار دقیق و حساس است. در پروپوزال می نویسیم که چرا می خواهیم یک تحقیق را انجام دهیم، موضوع آن چه اهمیتی دارد، ابزارها و روش های تحقیق ما چه هستند و چه دستاوردهای سودمندی خواهیم داشت. اگر یک نمونه پروپوزال ارشد را با دیگر انواع تحقیق مقایسه کنیم، متوجه تفاوت چشمگیر ساختار پروپوزال ارشد خواهیم شد. مهم ترین تفاوت سمینار و پروپوزال نیز از نظر همین ساختاربندی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پروپوزال توصیه میکنیم مقاله چگونه پروپوزال بنویسیم را مطالعه بفرمایید.

ساختار پروپوزال

 1. صفحه عنوان
 2. مقدمه
 3. پیشینه پژوهش
 4. روش تحقیق
 5. جمع بندی و دستاوردهای احتمالی
 6. منابع

همچنین بخش هایی مانند بودجه، برنامه زمانی، ضمیمه و چکیده، گاه در پروپوزال افزوده می شوند.

ساختار پروپوزال
ساختار پروپوزال چیست؟

9 تفاوت سمینار و پروپوزال

بارزترین ویژگی انجام سمینار، آن است که مهارت های تحقیقاتی دانشجو باید به طور آشکار نشان داده شوند. در مورد انجام پروپوزال، دانشجو پیش از هر چیز می بایست استاد را درباره موضوع تحقیق قانع کند. بنابراین، می توانیم بگوییم که بزرگ ترین فرق بین سمینار و پروپوزال، هدف اصلی است که پشت هر یک وجود دارد. البته تفاوت های ساختاری، مفهومی و مهارتی فراوان دیگری بین این دو یافت می شود. در ادامه به معرفی تفاوت های سمینار و پروپوزال می پردازیم.

1- تفاوت سمینار و پروپوزال در هدف

بی شک، استاد می خواهد در تمامی تکالیف دانشگاهی، مهارت دانشجو را در نحوه انجام تحقیق علمی بسنجد. با این حال، در مورد انجام سمینار دانشجویی، اساتید تاکید ویژه تری بر ارزیابی مهارت های دانشجو دارند و برای محتوای علمی و موضوع تحقیق، در مرحله دوم اهمیت قائل می شوند. البته در مورد انجام پروپوزال ارشد، توجه اساتید به محتوای علمی در اولویت قرار می گیرد.

هدف از پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد، آن است که دانشجو استاد را درباره موضوع تحقیق، روش تحقیق و دستاوردهای تحقیق قانع کند. هدف از انجام سمینار دانشجویی، آن است که دانشجو نشان دهد با نحوه انجام تحقیق علمی و قسمت های مقاله به ترتیب آشنایی دارد. همچنین او باید ثابت کند که می تواند به خوبی در برابر جمع بایستد و مطالبی را درباره یک مبحث علمی با شیوه های استاندارد ارائه دهد.

2- تفاوت سمینار و پروپوزال از نظر نحوه انجام

همه دانشجویان حداقل یک بار پرسیده اند که نحوه انجام سمینار چیست یا نحوه انجام پروپوزال ارشد چیست؟ در پاسخ باید گفت که فرایند انجام این دو به کلی با یکدیگر متفاوت خواهد بود. برای انجام سمینار ارشد، ابتدا باید تعداد محدودی مقاله مربوط به موضوع را جمع آوری و مطالعه کنیم. سپس، آنچه از قسمت های مهم مقالات آموخته ایم را مطابق با اصول انجام تحقیق آنلاین، در یک ساختار درست می نویسیم. همچنین انجام پاورپوینت دانشجویی برای سمینار ضرورت دارد.

در مورد انجام پروپوزال، پیش از هر چیز باید موضوع دقیق و قانع کننده ای بیابیم. سپس باید به جستجوی مقالات بپردازیم. یک فرق سمینار و پروپوزال را باید در حجم مقالات جستجو شده یافت، زیرا حجم مقالات مورد نیاز برای پروپوزال واقعا بیشتر خواهد بود. ضمنا، دانشجو می بایست کمتر به مقالات تکیه کند و در متن پروپوزال، بیشتر دیدگاه های خودش را بنویسد. همچنین انتخاب روش تحقیق در نمونه پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد، زمان بیشتری می گیرد.

3- بخش های کلیدی سمینار و پروپوزال

در انجام سمینار دانشجویی، بخش نتیجه گیری بیشترین توجه را به خود اختصاص میدهد، زیرا این بخش تماما با توجه به دیدگاه محقق یا دانشجو تکمیل می شود. البته ساختار کلی، فرمت فایل و چینش متن نیز اهمیت بالایی دارد. در مورد انجام پروپوزال ارشد، بخش های مقدمه و پیشینه پژوهش، در مرکز توجه هستند؛ چرا که این بخش ها می توانند مخاطب را درباره انگیزه محقق، اهمیت موضوع یا امکان انجام تحقیق علمی قانع سازند.

4- بخش نتیجه گیری

همان طور که گفتیم، بخش نتیجه گیری در انجام سمینار ارشد بسیار اهمیت دارد و باید حتما لحاظ شود. از سوی دیگر، پروپوزال ها معمولا چندان روی این بخش تاکید نمی کنند. برای مثال، محققان گاه بخشی به نام دستاوردها را به جای نتیجه گیری در پروپوزال خود قرار می دهند. حتی ممکن است نتیجه گیری به عنوان یک بخش مجزا در پروپوزال وجود نداشته باشد.

5- تفاوت سمینار و پروپوزال از نظر ساختار

یک سمینار به ترتیب شامل صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، پیشینه پژوهش، روش تحقیق، پیکره تحقیق (شامل تحلیل داده ها، یافته ها، بحث و بررسی، محاسبات و غیره)، نتیجه گیری و منابع می شود. پروپوزال ها معمولا شامل صفحه عنوان، مقدمه، پیشینه پژوهش، طرح تحقیق (یا روش تحقیق)، برنامه زمانی، بودجه، دستاوردهای احتمالی و منابع هستند.

6- تفاوت در محتوا

محتوای سمینار و پروپوزال، حتی در بخش های مشابه تفاوت دارد. برای مثال، در بخش روش تحقیق سمینار، دانشجو فقط یک روش تحقیق را مطرح می کند که به کار گرفته است. در بخش روش تحقیق پروپوزال، درواقع روش های پیشنهادی مطرح می شوند که می توانند حتی چند مورد باشند.

نحوه بیان روش تحقیق نیز دیگر تفاوت سمینار و پروپوزال است. در سمینار، روش تحقیق صرفا جهت اطلاع بیان خواهد شد، در حالی که در پروپوزال، مناسب بودن روش، کارآمدی آن و امکان اعمال نیز ذکر می شود. نحوه بیان مطالب در بخش های پیشینه پژوهش، مقدمه و نتیجه گیری در پروپوزال، با تمرکز بر قانع سازی مخاطب تنظیم می شود. به همین دلیل، فرق سمینار و پروپوزال از نظر نحوه بیان و جمله بندی کاملا مشهود خواهد بود.

7- بخش چکیده سمینار و پروپوزال

بخش چکیده در متن پروپوزال چندان اهمیت ندارد، مگر آنکه متن واقعا طولانی باشد و چاره ای جز افزودن چکیده نداشته باشیم. در مورد سمینار، در 99% مواقع، افزودن بخش چکیده از سوی اساتید ضروری اعلام می شود. اساتید می خواهند با بررسی چکیده، پی ببرند که آیا دانشجو به خوبی مطالب را درک کرده است یا خیر و آیا توانایی خلاصه سازی مفید آن ها را داشته است یا خیر.

8- تفاوت در نگاه محقق

سمینار، درباره تحقیقاتی نوشته می شود که از پیش انجام شده اند. همه پدیده ها، مفاهیم و نتایج ذکر شده در متن سمینار، به طور مستند از قبل موجود هستند؛ اما در یک پروپوزال مطالبی را می خوانیم که حجم زیادی از آن ها مبتنی بر حدس، گمان، تخمین یا انگیزه و امید هستند؛ چراکه پروپوزال درباره تحقیقی نوشته می شود که هنوز آغاز نشده است. به همین دلیل برای نوشتن یک پروپوزال خوب، محقق به توانایی قانع سازی و فن بیان قوی نیاز خواهد داشت.

9- تعداد کلمات

پروپوزال معمولا بین 2000 تا 3500 کلمه است. سمینار می تواند تا 8000 کلمه یا بیشتر باشد.

شباهت های سمینار و پروپوزال

پس از آنکه به تفاوت سمینار و پروپوزال پرداختیم، خوب است اشاره ای به شباهت های این دو داشته باشیم. هم در سمینار و هم در پروپوزال، یک موضوع تحقیقاتی مشخص در محوریت قرار می گیرد. مهارت های دانشجو برای انجام تحقیق آنلاین، هم در تکالیف سمینار و هم پروپوزال، توسط استاد سنجیده می شود. ترتیب ساختاری سمینار و پروپوزال با وجود تفاوت ها، شباهت هایی نیز دارند. برای مثال، قسمت های مقاله به ترتیب در هر دو باید رعایت شود. بخش هایی چون مقدمه، پیشینه پژوهش، روش تحقیق و منابع، بین این دو مشترک هستند.

سوالات متداول

مهم ترین تفاوت سمینار و پروپوزال چیست؟

درس سمینار کارشناسی ارشد، جهت ارزیابی دانشجویان از نظر مهارت های تحقیق و آشنایی با نحوه ارائه مطالب ارائه می شود. از سوی دیگر، پروپوزال، مخاطب را درباره اهمیت موضوع یک تحقیق که قرار است در آینده انجام شود، آگاه می سازد.

اجزای سمینار چیست؟

چکیده، مقدمه، پیشینه پژوهش، تحلیل، یافته ها، نتیجه گیری و منابع، تعدادی از مهم ترین بخش های سمینار به شمار می روند.

چگونه پروپوزال بنویسیم؟

برای پروپوزال نویسی، ابتدا می بایست اطلاعات خود را درباره موضوع تحقیقاتی مورد نظر تکمیل کنیم. این کار با سرچ مقالات مرتبط و مطالعه آن ها ممکن می شود. سپس به انتخاب بهترین روش تحقیق می پردازیم. متن پروپوزال باید فن بیان قوی داشته باشد و بتواند مخاطب را قانع کند.

جمع بندی

9 تفاوت بزرگ بین انجام سمینار دانشجویی و انجام پروپوزال ارشد وجود دارد. مهم ترین تفاوت سمینار و پروپوزال، در هدف اصلی آن ها است. هدف از نوشتن سمینار در درس سمینار کارشناسی ارشد، ارزیابی مهارت های دانشجو برای انجام تحقیق علمی و ارائه مطالب علمی است. از سوی دیگر، استاد با درخواست پروپوزال از دانشجو می خواهد تا اهمیت موضوع تحقیق، امکان انجام و دستاوردهای احتمالی آن در آینده را به طور شفاف بیان کند.

سفارش انجام سمینار و پروپوزال در دانشجو پروژه

موسسه دانشجو پروژه، بیش از 10 سال است که در زمینه انجام خدمات دانشجویی به صورت حرفه ای فعالیت می کند. گروهی از باتجربه ترین پژوهشگران کشور با سوابق آکادمیک درخشان، در دانشجو پروژه به ارائه خدمات مشاوره می پردازند. انجام سمینار دانشجویی و انجام پروپوزال ارشد، دو مورد از محبوب ترین خدمات ما در دانشجو پروژه به شمار می روند. جهت دریافت خدمات مشاوره و انجام سمینار و پروپوزال، از طریق شماره های پشتیبانی پاسخگوی همه عزیزان خواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *